LFB
Gustave Eiffel Francia Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

Általános iskola alsó tagozat

 

 

Az általános iskola alsó tagozata 6-11 éves gyermekeket fogad. A kötelező alapfokú oktatás két ciklusból áll:

-              alapkészségek elsajátítása (2. oktatási ciklus) : 

-> 1. osztály (CP) (2011-ben született gyerekek)

-> 2. osztály (CE1) (2010-ben született gyerekek)

-> 3. osztály (CE2) (2009-ben született gyerekek)

 

-              készségek megerősítése (3. oktatási ciklus) :

-> 4. osztály (CM1) (2008-ban született gyerekek)

-> 5. osztály (CM2) (2007-ben született gyerekek)

Ezt az oktatási ciklust kiegészíti a felső tagozat 6. osztálya (6°) (2006-ban született gyerekek).

Az általános iskola alsó tagozatának fő feladata a francia nyelv és a matematika alapjainak megtanítása, mely kulcsfontosságú az alapvető ismeretek elsajátításához.

A gyerekeket általában egy több tárgyra szakosodott tanító(nő) oktatja. Az ő feladata a különböző tanulmány-területek oktatása:

·         Nyelv és nyelvismeret

·         Humán oktatás : közösségi élet, történelem, földrajz, idegen nyelv

·         Matematika és természettudományok

·         Testnevelés

·         Művészeti oktatás : ének-zene, rajz

·         Erkölcstan és állampolgári ismeretek

Angol nyelvet 1. osztálytól kezdve tanítunk. Emellett a tanulók a magyar nyelvet is tanulják,  akár anyanyelvként, akár mint idegen nyelv.

További információ angolul nyelven:

http://eduscol.education.fr/pid26689/school-education-in-france.html