LFB
Gustave Eiffel Francia Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

Óvoda

Az óvoda 3 éves kortól fogadja a gyermekeket a hatéves kortól kötelező iskola előtt:

A 2018/2019-es tanévben

a 2015-ben született gyermekeket a kiscsoportban (PS),

a 2014-ben született gyermekeket a középső csoportban (MS),

a 2013-ban született gyermekeket a nagycsoportban (GS) (iskolaelőkészítő osztály)

A gyermekeket a fejlődésüknek kedvező, életkoruknak megfelelő környezet várja: tágas és világos csoportszobák, tornaterem, pihenő szoba a kisebbek délutáni alvásához, étkező. A gyerekeket egy óvodapedagógus tanár felügyeli egy franciául beszélő magyar dajka (ASEM) segítségével. Ez alatt a három év alatt is a francia nemzeti tantervet követve nevelünk és oktatunk.

További információ angol nyelven:

http://eduscol.education.fr/cid60883/primary-school.html

Az óvoda (amelyet 1. oktatási ciklusnak is hívnak) lényeges része a tanulók életének, elengedhetetlen a sikeres iskolai előmenetelükhöz. Feladata, hogy kedvet csináljon az iskolához, a tanuláshoz, az önállósághoz, az önkifejezéshez és a személyiségük kiteljesítéséhez. Az óvoda adja meg az első iskola-élményt a gyermekek számára a tanulás és a közösségi élet által.

A gyermekek a magyar nyelvet is tanulják,  akár anyanyelvként (kis-, középső és nagycsoport), akár mint idegen nyelv (nagycsoport).

Kapcsolódó tartalmak