6 éves kortól, alsó tagozat

Az óvodában megszerzett képességeket felhasználva elsajátít egy alapvető tudásanyagot, amelynek elsődleges célja a francia nyelv megfelelő ismerete (olvasás és írás), a legelemibb matematika ismerete és a mások elfogadása.

Az alsó tagozat 5 évfolyamból áll:

1. (CP), 2. (CE1) és 3. (CE2) osztály => 2. ciklus

4. (CM1) és 5. (CM2) osztály => 3. ciklus (ami magában foglalja a 6. osztályt, a felső tagozta első évét is)

A tanítást egy sokoldalú tanár biztosítja. Ő a felelős a tanulás különböző területeinek megszervezéséért, a francia nemzeti oktatási alaptanterv által előírt óraszámok szerint:

  • Francia nyelv elsajátítása
  • Humán oktatás: erkölcsi oktatás, történelem, földrajz
  • Matematikai és természettudományos oktatás
  • Testnevelés
  • Művészeti oktatás: ének-zene, képzőművészetek

Ezt kiegészítve a diákok egy vagy több idegen nyelvvel is megismerkednek, amely elsődleges az egymás közti kommunikációban és egymás megértésében.

Az alsó tagozaton a ciklusokban való oktatás lehetőséget teremt arra, hogy felismerjük a diákok fejlődését és speciális igényeiket, annak érdekében, hogy támogathassuk őket a különböző ismeretek megszerzésében és a kiválóság felé vezető úton.

Minden iskolaköteles korú diák bizonyítványt kap, amely összegzést tartalmaz minden ciklusra vonatkozóan az oktatási periódusok végén és a ciklusok végén elért eredményekről.


https://eduscol.education.fr/cid49225/l-ecole-elementaire.html


Általános iskola és óvoda működése

Szükséges felszerelések listája

(Tájékoztatás: Lehetőségük van az iskolai felszerelések megvásárlására a Scoleo-nál vagy az Auchan-nál.)