A pesti belvárosból a budai hegyekbe

1962 – 2019 : a növekedéstől az egyensúlyig

1962-től 1993-ig a Budapesti Francia Iskola egy helyi iskola volt, amelynek jogi szabályozása nem volt igazán rendezett. Egy kis francia szigetként jelenléte nem lépte túl a kisszámú francia közösséget. Az 1980-as években kezdődő nyitás, illetve 1989-ben a vasfüggöny leomlása után minden felgyorsult. Már 1985-ben létrejött egy egyetemi intézet Magyarország és a Párizs III egyetem között, a CIEH (Hungarológiai Központ), majd 1990-ben a CIEF (Egyetemközi Francia Központ). 1992-ben a Francia Intézet jelenlegi épületébe, a Fő utcába költözött. A frankofónia iránti lelkesedés a csúcspontjára érkezik Budapesten. Szépszámmal vannak felnőttek, akik franciául akarnak tanulni. Eközben a Francia Iskola is elhagyja Pestet, és Budára, a Mátyás király utcába költözik.

Itt egy kis épületben, amely korábban a magyar Külgazdasági Minisztérium óvodájaként üzemelt, egy óvodai és egy alsó tagozatos rész volt. A felső tagozatos oktatást korrepetítorok biztosították. A létszám növekedésével még egy lakást béreltek, majd egy nagyobb épületbe, az úgynevezett « Sárga házba » költözött az iskola. 1993-ban a Francia Líceum Alapítvány létrehozása és a Francia-Magyar Kereskedelmi Kamara segítsége felgyorsította a valóban autonóm iskola létrehozását, melyhez 1994-ben hozzájárult a magyar állam pénzügyi támogatása is. Egyébként 1992-ben a magyar családok a Francia Iskolának « Iskolai díjat » szavaztak meg. Az 1990-es évek végén a diákok létszáma jelentősen növekedett. 2002-ben költözött az iskola az új épületébe, ahol ma már több, mint 700 diákot fogadnak a legkülönbözőbb országokból. 2019-ben a tanulók kb 20%-a francia, 45%-a magyar állampolgár, 20% a francia-magyar diákok aránya, és 15 százaléknyian érkeztek egyéb országokból.

Az iskola mára lehorgonyzott Budapest II. kerületében, számos partneri kapcsolatot kialakítva a « Duna gyöngyének » kulturális szereplőivel. Az épület 17 éves, külső környezete folyamatosan szépül (az új óvodaudvart Mme Andréani, Franciaország magyarországi nagykövet asszonya adta át 2018 szeptemberében), csakúgy, mint az oktatást segítő felszerelése.  

Eric Bailblé, történelem-földrajz tanár Félicie de Gérando, könyvtáros Michaël Lefèbvre, nevelési igazgató