Európa szívében elhelyezkedve, az LFGEB missziója a francia nyelv, kultúra és oktatás terjesztése. Az iskola ezt a szolgáltatást kínálja a Magyarországon letelepedett francia állampolgároknak, és a helyi lakosoknak, akiket vonzhat egy francia típusú oktatás.

 


Oktatásunk erősségei egyértelműen meghatározhatóak és felismerhetőek:

  • Programunk sajátossága az olyan felvilágosult állampolgárok képzése, akik tisztában vannak jogaikkal és kötelezettségeikkel, a szóbeliség, a vitakészség és a felszólalások gyakorlásának révén, az állampolgári ismeretek tanórán csakúgy, mint az összes órán az óvodától az érettségiig.

  • Minőségi idegennyelv kínálat, amely 3 nyelv oktatását már az óvodától biztosítja (francia, magyar, angol), majd kibővül a 7. osztálytól (német vagy spanyol). A hangsúly mindvégig a Francia, mint oktatási nyelv tanításán van, amelyet minden olyan évfolyamban biztosítunk, ahol a franciául nem beszélő diákok csatlakoznak hozzánk.

  • A sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszkalkulia, diszpraxia, tehetséggondozás) tanulók támogatása erre a feladatra kinevezett referensek segítségével, akik felismerik a szükségleteket, és tájékoztatást nyújtanak, hogy az érintett gyermeknek milyen támogatásra van szüksége.

Oktatásunk minőségének garanciáját az intézmény és az ott folyó tanítás rendszeres a francia Oktatási és Ifjúsági Minisztérium tanfelügyelői által végzett ellenőrzése jelenti (A legutolsó ellenőrzés 2018-ban volt).