11-től 14 éves korig / 6.-tól (6ème) 9. (3ème) osztályig

A francia oktatási rendszerben a felső tagozat 4 évig tart, a 6. osztálytól (11 éves kor) a 9. osztályig (14 éves kor). A diákok akár 10 különböző tanárt is megismerhetnek, tanulnak hagyományos osztálytermekben, laborokban és speciális tantermekben:

 • Multimédiás nyelvi labor (CENACLE)
 • Tornaterem, sportpályák
 • Könyvtár

Ennek megfelelően a felső tagozat első célja, hogy a tanulók hozzászokjanak ehhez az újfajta tanulási ritmushoz.

A diákokat osztályokba osztjuk (intézményi átlag: 22 diák/osztály), amelyek összetétele változhat egyik évről a másikra. Progresszív módon megszerzik azokat “az ismereteket, kompetenciákat és kulturális ismereteket, amelyek a közös megszerzendő tudásanyag részét képezik”. ( az oktatási minisztérium 2015. április 23-i hivatalos közleménye)

Tantárgyak a felső tagozaton:

 • Francia (és/vagy Francia, mint oktatási nyelv a franciául nem beszélő diákok részére)
 • Matematika
 • Angol
 • Történelem-földrajz
 • Biológia
 • Fizika – kémia
 • Technika
 • Művészeti ismeretek (Képzőművészet – Ének-zene)
 • Testnevelés
 • Erkölcsi és állampolgári ismeretek
 • Spanyol vagy német (7. osztálytól)
 • Magyar (a magyar diákoknak, illetve az önkéntes nem magyar tanulók számára)

Az általános oktatással práhuzamosan a diákot különböző egyéb tanulmányokat is végeznek, mint az “állampolgársági tanulmányok”, a “művészeti és kulturális képzés” és a “pályaválasztással kapcsolatos tanulmányok”. ( az oktatási minisztérium 2015. május 19-i hivatalos közleménye)

A felső tagozaton megszerzett tudásanyag értékelésére szolgál a Brevet vizsga, amelyet a 9. osztály végén tesznek le a diákok. (Ez folyamatos tanév közbeni számonkérésből és év végi vizsgákból áll)

Megjegyzés:
Az idegen nyelvi, technika, biológia, fizika-kémia és matematika órákon a diákok kis létszámú csoportokban tanulhatnak.


Szükséges felszerelések listája 2024-2025

(Tájékoztatás: Lehetőségük van az iskolai felszerelések megvásárlására a Scoleo-nál vagy az Auchan-nál.)