15-től 17 éves korig / 10.-től (2nde) 12. (Terminale) osztályig

A francia oktatási rendszerben a gimnázium az utolsó 3 iskolai évet foglalja magában, amelynek vége az érettségi vizsga (10., 11., 12. osztály)

A gimnáziumi oktatás célja:

 • Szerteágazó kulturális, humanista, természettudományos ismeretanyag megszerzése.
 • A diákok különböző profilját figyelembe véve javaslat az egyéni tanulmányokra.
 • Progresszív módon kísérni a tanulókat a felsőoktatás felé, Franciaországba vagy más országba.

A diákok által tanult tantárgyak:

Minden gimnazista részére egyformán oktatott tantárgyak, évfolyamonként 2 egyenértékű osztályban:

 • Francia (10. és 11. osztályban) / Filozófia (12. osztályban)

 • Történelem – földrajz
 • Erkölcsi és állampolgári ismeretek
 • Idegen nyelv 1 és 2
 • Testnevelés
 • Természettudományos és informatikai ismeretek

Fakultációk (2019-ben ebből választhattak a diákok hármat a 11. évfolyamra, amelyből azután kettő marad meg a 12. évfolyamra)

 • Történelem-földrajz, geopolitika és politikatudományok
 • Gazdasági- és társadalomtudományok
 • Idegen nyelv, idegen nyelvű irodalom – angol
 • Humán tudományok, irodalom, filozófia
 • Matematika
 • Biológia
 • Fizika-kémia

A francia oktatási rendszer sajátossága… Budapesten

A pályaválasztás elősegítése egyénileg már a 10. évfolyamtól, minden évfolyamnak külön oktatási asszisztens, 3 pályaválasztási tanácsadással foglalkozó pedagógus az intézményben, osztályfőnök minden osztály részére, évente pályaválasztási fórum, részvétel Párizsban a Felsőoktatási kiállításon, …

Sajátosságok az LFGEB-ben

 • Minden évfolyam részére kötelező a magyar, mint anyanyelv (nyelvtan, irodalom és magyar történelem) oktatás.

 • Felkészülés a vizsgákra az egész év folyamán (dolgozatok, próbavizsgák)

 • Partneri kapcsolatok az AEFE iskoláival és helyi intézményekkel.

 • A pedagógusok magas szintű továbbképzéseken vesznek részt (közel 2 továbbképzés/tanév/tanár).

 • Az érettségi vizsgát a tanulók 98%-a sikerrel teszi le, – 85%-uk kitűnő vagy nagyon jó minősítéssel!

 • A diákok 100 %-a az általa kiválasztott felsőoktatási intézményben tanul tovább!

Szükséges felszerelések listája 2024-2025

(Tájékoztatás: Lehetőségük van az iskolai felszerelések megvásárlására a Scoleo-nál vagy az Auchan-nál.)

Tankönyvek listája 2024-2025