A magyar nyelv oktatása az LFGEB-ben


A magyar, mint anyanyelv (HLM) oktatás az óvodában, kiscsoportban kezdődik.
Itt a cél, a gyermekek nyelvi készségeinek fejlesztése, szókincsük bővítése a magyar gyermekirodalom segítségével.

Nagycsoporttól az 1. osztály végéig ez a munka folytatódik, felkészülve az írás elsajátítására.
Az alsó tagozat 2. osztályában a diákok megtanulnak írni és olvasni magyarul.
A magyar, mint anyanyelv oktatás követi a magyar nemzeti alaptantervet (NAT-magyar nyelv és irodalom ).

Abban az esteben, ha a diákok a francia rendszerben folytatják tanulmányaikat, lehetőségük van anyanyelvük, a magyar tanulására egészen az érettségiig.
A felső tagozaton 6. osztálytól a magyar nyelv és irodalom oktatás kiegészül a magyar történelem oktatásával.


A “Magyar, mint idegen nyelv” (HLE) oktatás az óvodában, nagycsoportban kezdődik.

Az oktatás célja a magyar nyelv alapjainak megismerése, ami lehetővé teszi a kommunikációt a magyar osztálytársakkal játék közben, vagy az iskolán kívüli hétköznapokban.

Az órákon a diákok megismerkedhetnek a magyar kultúrával is, megtanulnak magyar népdalokat, és hagyományos népi játékokat is.

Az HLE oktatás nagycsoporttól (GS) 5. osztályig (CM2) kötelező.