Kelllemes szünetet!

Befejeződött ez a különleges tanév minden kockázatával de egyben minden ígéretével együtt.

Kockázatok egy olyan járványügyi helyzettel szemben, amelyet közösségünknek sikerült megfékeznie, sőt legyőznie a diákok, a szüleik, a tanárok és az együttműködő szerveink összefogásának eredményeképp, legyenek akár franciák, akár magyarok. A szakadék az oktatásban, amitől féltünk, nem következett be : a távoktatásra történő átállás gyors fejlődésének és a diákok nagy számú júniusi visszatérésének köszönhetően az oktatás jelentős részét biztosítani tudtuk.

Az optimizmus és az akaraterő meghozta gyümölcsét biztosítva a személyek biztonságát és a folyamatosság iránti igényt. Csak egy visszajelzés hiányzott : végzős diákjaink ezt is lendületesen elhozták nekünk a 100%-os érettségi sikerükkel. Ez volt a díja a folyamatos tanulásuknak és bárotságuknak, amit szeretnék kiemelni és gratulálni hozzá, hiszen a körülmények még nem túl régen is igen nehéznek tűnhettek…

Ígéretek a következő tanév felé : a beiratkozási kérelmek száma nőtt, a tantestület felépítése stabil, a sajátos nevelési igényű tanulők gondozását tovább fejlesztjük, elindítunk egy zeneiskolát, fejlesztjük a közös tereket (konyha bővítése)… Ez mind-mind olyan jel, amelyek segítségével nyugodt körülmények között tervezhetjük a tanévkezdést.

Az LFGEB kész lesz az újrakezdésre, bármilyen formában történjen is az. A közelmúlt megtanított bennünket az óvatosságra, ezért az összes lehetséges hioptézist megvizsgáljuk, minden forgatókönyvre felkészülünk. De a kollégáink itt lesznek, hallgatnak majd Önökre, és elsődlegesen a gyermekek érdekeit veszik majd figyelembe. A tanévkezdés előzetes programja rendelkezésükre áll.

Akkor, amikor rövidesen elhagyom Budapestet, már csak az marad hátra, hogy elköszönjek Önöktől, megköszönjem bizalmukat és hűségüket az LFGEB-hez, az AEFE-höz (Külföldi Francia Oktatás Hivatala), amelyet büszkén képviseltem 5 éven át Magyarországon. Örömmel fogadom Corinne Gacel asszonyt, az intézmény új igazgatóját, hogy biztosíthassuk azt a folytonosságot, amely mind a kettőnk számára nagyon fontos a diákok és családjaik szolgálatában.

Biztosíthatom Önöket, hogy minden készen áll ahhoz, hogy az LFGEB folytathassa az oktatási, nevelési hivatását.

Kellemes szünetet mindenkinek!

Joël Flouder, az LFGEB intézményvezető igazgatója

Az intézmény 2020. július 11. és augusztus 24. köuözz zárva tart.