A Külföldi Francia Oktatás Hivatala (AEFE) 2020-ban ünnepli 30 éves fennállását. Szerte a világon, több mint 130 országban és 520 intézményben, jelenleg 350000 diákot fogad Franciaországból, a fogadó országból vagy  más egyéb országból (40 ország képviselteti magát az LFGEB-ben), biztosítva a francia oktatási rendszer folytonosságát.  Az intézmények közvetlen irányítással, egyezmény alapján (Budapest) vagy partnerségi szerződésekkel működve garantálják az oktatás színvonalát, biztosítják a kiemelkedő vizsgaeredményeket (az érettségin a sikeres vizsgát tevők aránya 97%), valamint erős nyelvi képzést biztosítanak.

“Hogyan tudom folyamatosan követni a gyermekem eredményeit?”

A diákok teljesítményét a trimeszterenként (felső tagozat és gimnázium) vagy az egyes tanítási periódusok végén (óvoda, alsó tagozat) kiadott bizonyítványokban értékeljük. A pedagógusok a felső tagozatosok és gimnazisták jegyeit rendszeresen beírják a PRONOTE rendszerbe (elérhető közvetlenül az iskola honlapjáról), az óvodában és az alsó tagozaton pedig a LIVREVAL programot használják. De emellett a szülőknek lehetőségük van találkozót kérni a tanároktól, amennyiben ezt szükségesnek érzik az iskola által szervezett fogadóórákon kívül is.

Tanácsok:

  • Rendszeresen kérdezze meg gyermekét az osztályban betöltött helyzetéről. Ezzel mutathatja neki, hogy érdeklődik az után, amit csinál, és egyúttal Ön is tisztában lehet a teljesítményével, és szükség esetén felveheti a kapcsolatot gyermeke tanáraival.
  • Rendszeresen ellenőrizze a PRONOTE és a LIVREVAL online rendszert, amely nemcsak az eredmények követését teszi lehetővé, hanem gyermeke esetleges hiányzásait is láthatja: ezeket mindig igazolni kell.
  • Forduljon az osztály szülőképviselőjéhez minden általános, gyermeke osztályát érintő kérdésben. Ők biztosítják a kapcsolatot Ön és az iskola között.

“Mit tehetek, ha a gyermekem egy olyan nyelv tanulását szeretné folytatni, amit nem oktatnak az LFGEB-ben?”

A szülők munkája miatt családok gyakran egymás után több különböző országba költözhetnek, és előfordulhat, hogy a diák egy olyan nyelv tanulását szeretné folytatni, amit nem oktatunk az LFGEB-ben. Vagy ugyanez lehet a helyzet egyes fakultációkkal, opciókkal. A családoknak lehetőségük van arra, hogy gyermeküket beirassák a Nemzeti Távoktatási Központba (fizetős szolgáltatás): a diák megkapja a tananyagot (online vagy papír alapon) és értékelik is munkáját. A CNED oktatói által adott jegyeket továbbítják az iskolatitkárságra és azok a bizonyítványba is bekerülhetnek.

« Milyen tantárgyakat oktatnak csoportokban? »

Bizonyos tantárgyak esetében az alacsony létszám egyénre szabottabb oktatást tesz lehetővé. Ez így történik az idegen  nyelvek esetében (német, spanyol, angol, francia, mint oktatási nyelv) és a természettudományos tantárgyak (fizika-kémia, informatika, biológia, technika) esetében, amelyeket a megfelelő eszközökkel felszerelt speciális tantermekben, laborokban oktatjuk.

Figyelem: a nyelvi csoportok figyelembe veszik a diákok szintjét,  hogy fejleszthessék őket a közös európai referenciakeretben foglaltaknak megfelelően.

Ezt a külön költségekkel is járó működési formát a szülők képviselői is támogatják, akik részt vesznek a tanulók javára hozott stratégiai döntésekben.

“Úgy gondolom, hogy túl sok nem-francia van az intézményben, ami csökkenti az általános tudásszintet.”

A külföldön működő francia iskolákban ugyanaz az elv érvényesül: együtt iskoláztatni a Franciországból származó diákokat a helyi és más országokból érkező fiatalokkal. Az LFGEB-ben körülbelül 20 % a francia, 20% a francia-magyar, 50% a magyar és 10% az egyéb országokból érkezett tanulók aránya. (2019-ben 41 ország képviseltette magát.) Ebből következően számos tény állapítható meg:

  • A fiatal franciák folyamatos kapcsolatban vannak olyan osztálytársaikkal, akiknek különböző a származásuk és nyelvük, ez normális.
  • A magyar és egyéb diákok túlnyomó többsége két év alatt megszerzi a szükséges francia tudást.
  • A magyar és egyéb tanulók az LFGEB-ben töltött első két évükben jelentős időt töltenek a “Francia, mint oktatási nyelv” órákon, ez normális.

Megjegyzés: Ha a francia fiatalok néha úgy érzik, hogy “lelassulnak” a tanulásban, akkor a végeredményt kell megnézniük, és felbecsülni azt az esélyt, hogy nagyobb figyelmet kapnak a tanáraiktól. Statisztikailag leszűrhető, hogy az LFGEB tanulói rendszeresen jobb eredményeket érnek el, mint a Franciaországban tapasztalt eredmények.

« Milyen kapcsolat van az iskola és a francia Nagykövetség között? »

A diákok nyújtott oktatási és kulturális események nagy része az iskola és a budapesti Francia Intézet (IFB) szoros együttműködésének eredménye. A tanulók és tanáraik számos alkalommal vehetnek részt író-olvasó találkozókon, vagy filmrendezők, tudósok előadásain.  Emellett az Intézet francia nyelvvizsgákat is szervez magyar vagy más országból érkezett diákjainknak (DELF és DELF°). Végül az Intézet könyvtára nagymértékben hozzájárul a francia kultúra terjesztéséhez, a diákok, tanárok és családok rendelekzésére állva.

“Az az érzésünk, hogy a tanárok gyakran hiányoznak, és az órák nincsenek bepótolva.”

2017-től kezdődően az LFGEB-ben – a szülőképviselők kérésére- figyelemmel kísérjük a pedagógusok hiányzásait. Minden trimeszterben az intézményi tanács ülésén nyilvánosságra hozzuk a nem helyettesített elmaradt órák számát megjelölve a hiányzás okát is. A leggyakoribb okok:

Hiányzás egészségügyi okok miatt – Hiányzás továbbképzésen való részvétel miatt – Adminisztratív hiányzás (Vizsgáztatás)

A Szülői Egyesülettel egyetértésben kialakítottuk a “Rövidtávú Hiányzások Helyettesítésének” rendszerét, amelyre a megfelelő pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. A lényeg a következő: minden előre ismert hiányzás esetén felajánljuk a helyettesítés lehetőségét az osztályban tanító pedagógusoknak. Ez teljesen önkéntes. Ennek a rendszernek köszönhetően az utóbbi 2 évben jelentősen csökkent a nem helyettesített órák száma.

“Normális, hogy bizonyos szombatokon a diákoknak jönni kell az LFGEB-be?”

A hétvége az LFGEB-ben két teljes napból áll, szombat és vasárnap. Az összes tanórára hétfő reggeltől péntek délutánig kerül sor. De előfordulhat, hogy bizonyos tanév közbeni szabadnapot szombaton pótolunk be. Emellett szombaton kerülhetnek megrendezésre különböző események (Nyílt nap, Iskolaünnep,… a Szülői Egyesület Garázsvására, vagy…. esetleg büntetést is szombaton kell letölteni).

“Miért nem indul minden órában iskolai busz?”

Az iskolai buszszolgáltatást egy külső cég végzi. A családok szolgáltatója a “Premier” busztársaság. Mind a díjakról, mind az útvonalakról a szülők képviselői (SZMK) egyeztetnek a céggel. A diákok biztonsága érdekében fontos, hogy a családok betartsák az év elején jelzett időpontokat, és a szolgáltatót minden esetben értesítsék az esetleges változásokról. Partnerünk mindig igyekszik eleget tenni az egyéni kéréseknek is. De fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy amennyiben egy diáknak várnia kell egy órát a buszindulásig, amikor is a tanulószobán dolgozhat, ebben semmi sokkoló nincs…

« Bizonyos diékok részt vesznek iskolai utazásokon, mások nem. Miért? »

A pedagógiai utazások az oktatás meghosszabbítását jelentik. A tanárok kezdeményezik, vagy osztályoknak, vagy csoportoknak a pedagógiai érdekektől függően kiegészítve egy vagy több tantárgy oktatását. A tanárok szervezik meg, a projektet bemutatják az Intézményi tanács előtt, amely szavaz arról, az érdekek, a költségek és az egyéb feltételek mérlegelésével.

Figyelem: az (éjszakát is magában foglaló) utazás bemutatásakor a családok aláírnak egy kötelezettségválallást. A szülői aláírás magával vonja a részvételi díj kifizetését , kivéve vis major esetén.

« Milyen kötelezettségeik vannak a diákoknak az iskolába járás rendszerességével kapcsolatban? »

Minden óra kötelező, mert részét képezik annak a programnak, amely a globális képességek értékeléséhez szükséges.A rendszeres iskolába járás a diákok iskoláztatásának egy alapvető eleme. Biztosítja a folyamatos tanulást, így elkerülhetőek a hiányosságok kialakulásai, vagy a különböző iskolai nehézségek.  Ugyanez vonatkozik a pontosságra is: a késések nem elfogadhatóak. Ezek a szabályok alapvetőek a jövő polgárainak képzésében, ugyanúgy, mint a tananyagok elsajátítása.

“Az intézmény közbeavatkozik szóbeli vagy fizikai erőszak esetén, illetve olyan esetben, ha valaki zavarja az órákat?”

Az iskola belső szabályzata rögzíti, hogy az egyes magatartási problémák esetén milyen súlyú és típusú közbelépésre van szükség. Az intézmény minden felnőtt dolgozója készíthet egy feljegyzést az adott esetről, amit a Diákélet Irodának (nevelési igazgató és oktatási asszisztensek) juttat el. Ennek alapján kiróható szóbeli figyelmeztetés, büntetés vagy súlyosabb szankció. (A döntésről a családot mindig értesítjük). Ezek széles skálán mozoghatnak az írásban elkészítendő feladattól…. egészen az intézményből történő végleges kizárásig.

Megjegyzés: a büntetések és szankciók mindig névreszólóak, és kirovásukat az intézmény dolgozóinak bizalmasan kell kezelni. Semmilyen információ nem kerülhet nyilvánosságra.

“Milyen formában jelenik meg a nyelvoktatásban a magyar nyelv?”

A magyar, mint a fogadó ország nyelve hasonló súllyal jelenik meg, mint a francia, az oktatás nyelve.

  • Óvodától kezdve minden évfolyamon oktatjuk.
  • Az oktatás a nyelvtan mellett kiterjed az irodalomra és az ország történelmére is.

Megjegyzés: az önkéntes francia vagy más országból érkezett tanulók “magyar, mint idegen nyelv” órákon vehetnek részt.

“Gyermekem ételallergiában szenved, de szeretném, hgy az iskolában étkezzen. Lehetséges ez?”

Természetesen. Partnerünk, az Eurest képes figyelembe venni a különböző étkezési sajátosságokat abban az esetben, ha konkrét információkat kap az adott helyzetről. Emellett az intézmény ápolónője is jelen van a menzán ebédidőben, és felügyeli, hogy a különböző diétákat betartják-e. Egy PAI (Egyéni fogadási terv) dosszié benyújtása lehetővé teszi, hogy minden érintett fél megfelelő tájékoztatást kapjon.

Két fő ok miatt javasoljuk minden diáknak, hogy a menzán étkezzen:

  • Fejlesszék szocializációjukat megismerve másokat… és az ételek változatosságát.
  • Megkönnyíti a diákok jelenlétének ellenőrzését és nagyobb nyugalmat biztosít számukra az ebédszünet alatt.

“Kaphat egy diák nullás érdemjegyet?”

Nullás (0) érdemjeggyel nem lehet büntetni a diákot a magatartásáért. Ilyen esetben a jelen lévő felnőtt egy írásos jelentést készít, amelyet eljuttatnak az Iskolai élet irodának és a szülőknek. Másrészről, természetesen adható “nulla” egy olyan munkára, amely tényleg elégtelen, ahol a feltett kérdéseket nem válaszolták meg.

« Milyen különbségek vannak az óvada és agyermekmegörző között? »

A különbség, ahogy azt a neve is jelzi, az óvoda egy iskolarendszerű képzés. Ennek megfelelően szigorú programja van. A gyermekeket megfelelő helyiségekben fogadjuk, tornaszoba, könyvtár, alegkisebbeknek alvószoba, étkező, és felszerelt udvar is rendelkezésükre áll. A speciális képesítéssel rendelkező tanárok , akiknek dajkák segítik a munkájukat, folyamatosan fejlesztik a kisgyermekek szenzoros, kognitív és pszichomotoros képességeit.  A szülők egy értékelő füzet segítségével követhetik a gyermekük fejlődését és folyamatosan kapcsolatban lehetnek a pedagógusokkal is. Egyszóval az első tanulmányok előszobájáról van szó.

« A francia iskola elfogadja a szekularizációt. Ez mit jelent? »

A szekularizáció nem csak egy vélemény: annak szabadsága, hogy legyen véleményünk. Ez az alapelv, annak szabadsága, hogy valaki hisz vagy nem hisz. Ez az elv alapvető a francia társadalomban és iskolánkban is, amely megvédi a diákokat a különböző ideológiai, gazdasági vagy vallási propagandáktól. Ennek megértéséhez számos tantárgy segítséget nyújt, mint az erkölcsi és polgári ismeretek, a történelem-földrajz vagy az irodalom.

« A családok csatlakozhatnak az LFGEB bizonyos eseményeihez? »

A családoknak, gyermekeiknek és a tanároknak számos alkalommal van lehetősége találkozni a tanév folyamán. Említsük meg például a váltófutást (szeptember végén), amikor is a sportpályán fut együtt minden diák, az óvodásoktól az érettségizőkig, amelyhez az iskola dolgozói és a szülők is csatlakozhatnak…  A tehetségek estje (december és április) lehetőséget biztosít a gyermekeknek, hogy szüleik előtt énekeljenek, zenéljenek vagy táncoljanak a színházteremben, ennél jobb nevet nem is lehetne adni ennek az eseménynek.  A lottóestet (március)a Szülői Egyesület szervezi, ahol a legkisebbek a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően a legkülönbözőbb díjakat nyerhetik. A garázsvásár (május)  mindenki számára nyitott, kicsik és nagyok találkoznak egy igen változatos programon. Az iskolaünnepen (június)  a tanév lezárásaként várjuk az iskolásokat és családjaikat számos játékkal, a Szülői Egyesület figyelmével, akik “négy lábra ereszkednek”, hogy szórakoztathassák a gyerekeket. És végül a Végzősök gálája, ahol megünnepeljük a gimnazisták iskolai éveinek végét mielőtt elhagyják az iskolát és elkezdik felsőfokú tanulmányaikat. Mindig izgalommal várt búcsúest, még egy utolsó alkalommal együtt vannak a “nagy” gyermekek, szüleik, tanáraik táncolva, beszédeket mondva, nevetve és meghatódva.

« Milyen vizsgákra készít fel az LFGEB? »

Mivel az LFGEB egy a francia Oktatási minisztérium által elimert iskola, így felkészíti diákjait a felső tagozatot lezáró BREVET vizsgára és a francia ÉRETTSÉGI vizsgára. Az oktatásban tehát szigorúan követjük a Minisztérium nemzeti programját. Például, a BAC 2021 nevű gimnáziumi reformot is életbe léptettük az intézményben (10. és 11. osztályban). Diákjaink eredményei magukért beszélnek: az összes vizsgát figyelembe véve a sikeresség arány 97%, és a diákok 85%-a ért el kiváló vagy jó minősítést!